Money Management: R Waarden

Money Management: R Waarden

De letter ‘R’ staat voor uw initiële risico. Soms wordt het in de literatuur en op beleggingsfora R genoemd, dan weer R waarde of een R multiple. Echter komt het allemaal op hetzelfde neer. Dit concept van R is praktisch hetzelfde als een risk/reward ratio. Een risk/reward ratio van 1:2.8 komt namelijk overeen met een R waarde van 2.8.

Het gebruik van R heeft wel enkele voordelen over risk/reward ratio’s, en is daarnaast ook populairder. De voordelen van het gebruiken van R is dat het eenvoudiger is om te zien wat uw winst (of verlies) was relatief aan uw risico, en ook valt het gemiddelde (oftewel de expectancy (de verwachtingswaarde)) over meerdere trades eenvoudiger te berekenen dan het geval is bij de risk/reward ratio. Doorgaans worden risk/reward ratio’s vooral gebruikt bij het beoordelen van potentiële beleggingen, waar de individuele R waarden gebruikt worden om transacties achteraf te vergelijken. Als u met een strategie werkt die geen koersdoelen geeft is het gebruiken van R waarden stukken eenvoudiger dan risk/reward ratio’s.

R waarden kunnen daarnaast makkelijker in een spreadsheet worden ingevoerd om de expectancy en de verdeling van R waarden te berekenen. In dat laatste geval kunnen we het gemiddelde, maximum, minimum maar ook standaardafwijking en percentielen berekenen van de R waarden van een strategie. Op die manier is het mogelijk een diepgaand begrip van een strategie te krijgen.

Welke manier u hanteert is uw eigen keuze. Welke manier u hanteert, R of de risk/reward ratio, maakt op zich niet veel uit. Het belangrijkste is dat u op één of andere manier uw winsten relatief ten opzichte van uw risico’s meet, om zodoende een beter begrip te krijgen voor de risico’s en de kenmerken van uw strategie.

Verdere voordelen van R multiples

Zoals gezegd zijn R waarden makkelijker te interpreteren dan risk/reward ratio’s. Daarnaast is het eenvoudiger om de gemiddelde verwachtingswaarde, uw expectancy, te berekenen. U telt simpelweg de individuele R’s op, en deelt ze door het totale aantal transacties.

De interpretatie van R is daarnaast ook gelijk over trades. Mocht u een position sizing model gebruiken waarbij u een positie omvang hebt die bij elke belegging een vast percentage of een vaste hoeveelheid euro’s riskeert bij elke trade, dan heeft R dezelfde waarde over verschillende transacties. Stel dat u maximaal 100 euro wilt riskeren op elke trade, dan maakt het niet uit of u 20 aandelen Fortis, 50 aandelen Fortis of 500 aandelen van Shell koopt: uw R blijft gelijk over verschillende trades, namelijk 100 euro. Een resultaat van 2R (2 keer uw initiële risico) komt dan overeen met een winst van 200 euro, ongeacht welke belegging (Fortis of Shell) en hoeveel aandelen u hiervoor kocht. Hierdoor kunt u beter uw beleggingen onderling met elkaar vergelijken.

Het is ook relatief eenvoudig om met behulp van uw R waarde uw mogelijke rendementen uit te rekenen. Vooral bij het testen van verschillende maximale positie groottes komt R vooral van pas. Door uw maximale risico te variëren (dus de feitelijke (euro)waarde van R aan te passen), kunt u snel testen hoe uw resultaat zou zijn veranderd bij het nemen van meer of minder risico. Stel dat u nu 100 euro riskeert per belegging, dan geeft een 2R resultaat een winst van 200 euro. Brengt u echter uw risico terug naar 60 euro, dan geeft een 2R resultaat u een winst van 120 euro. Een -1R verlies zal u dan echter ook maar 60 euro kosten in plaats van 100. Hiermee kunt u eenvoudig uw historische resultaten simuleren met meer óf minder risico, en zo bekijken wat de impact van een ander risiconiveau op uw resultaten zal hebben.

Risk/reward ratio en R waarden

Aangezien R uw initiële ‘maximale’ risico weergeeft (dat wil zeggen: de huidige koers minus uw stop-loss niveau) valt een R waarde eenvoudig te bepalen. Stel dat u een aandeel koopt van 10 euro, met een stop-loss op 9.50. R is uw initiële risico, wat in dit geval dus 0.50 is. Verkoopt u dit aandeel op 11.50, dan is uw resultaat een risk/reward van 1:3 of 3R. Immers, R is 0.50, en uw totale winst is 1.50. Er geld dus: 1.50 (winst) / 0.50 (initiële risico) = 3R. Een waarde van 1R geeft aan dat uw gerealiseerde resultaat gelijk was aan uw maximale risico. Om de R multiple te berekenen deelt u dus uw winst (of verlies) door uw risico. Een negatieve R multiple geeft aan dat de trade verlieslatend was, en een waarde van -1R geeft aan dat u bent uitgestopt. Een R waarde die lager is dan -1R betekend dat de stop-loss niet is uitgevoerd, wellicht doordat de koers erg volatiel was of flink lager opende. Het komt erop aan om uw verliezen niet groter te laten worden dan uw oorspronkelijke risico, dus uw verliezen te beperken tot -1R.

Met hetzelfde gemak is de risk/reward ratio te vertalen naar een R waarde. Hiervoor hoeft er geen extra reken stap te worden gemaakt, maar neem simpelweg het ‘reward’ gedeelte van de risk/reward ratio. Bijvoorbeeld: een gerealiseerde risk/reward ratio van 1:2.83 geeft een R waarde van 2.83.

Onderstaand voorbeeld licht het verschil, en de overeenkomst, tussen de risk/reward ratio en R verder toe. Merk op dat de risk/reward ratio vooral handig is bij het beoordelen van een potentiële belegging en de R waarde gebruikt wordt voor het beoordelen van een gerealiseerde belegging.


#     stop-loss           koersdoel (de ‘reward’)         risk/reward ratio  R
1     8,70 (-1,30)      12,20 (+2,20)                         1: 1.69 1.69
2     6,50 (-3,50)      18,90  (+8,90)                        1: 2.54  2.54
3     9,15 (-0,85)      14,30  (+4,30)                        1: 5.06 5.06
4     9,90 (-0,10)      10,33  (+0,33)                        1: 3.3  3.3


Merk op dat we bij het bepalen van de R ervan zijn uitgegaan dat het koersdoel daadwerkelijk werd behaald. Zou de stop-loss zijn geraakt, dan was de R waarde namelijk -1R.

Concluderend

R waarden bieden dezelfde voordelen als de risk/reward ratio, met als belangrijkste pluspunt dat beiden de (mogelijke) opbrengst relateren aan het maximale verlies. Hierdoor vallen behaalde beleggingsresultaten beter te vergelijken dan alleen te kijken naar de hoeveelheid winst of verlies er is behaald. R waarden hebben ook nog enkele extra voordelen in vergelijking met de risk/reward ratio: ze zijn duidelijker en kunnen goed dienen om de verwachtingswaarde van een strategie te berekenen.

Terug naar overzicht
Aandelen Iemand die belegt in aandelen is in feite eigenaar van een bepaald percentage van het kapitaal van een organisatie. Aangezien die persoon eigenaar is v... Lees verder Zulu Trade Zulu Trade is een Forex brokers die ook mogelijkheden biedt tot binaire optie en CFD's. Zulu Trade is een Nederlands platform dat u in contact brengt met succesvolle trad... Lees verder Vastgoed Beleggen in vastgoed betreft het beleggen in onroerend goed: woningen, appartementen, recreatiewoningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Een belegging... Lees verder Futures Futures zijn eenvoudige beleggingsinstrumenten die zowel speculatief als defensief ingezet kunnen worden. Het betreft een financieel termijncontract tussen t... Lees verder